Σταυρώνοντας τα χέρια μας, σταυρώνουμε τα όνειρά μας και κατ’ επέκταση τον εαυτό μας…

Δαμαστής ονείρων | Μαρία Πασχάλη*

Φρόντισες βιαστικά να σταυρώσεις τα χέρια
λες και εξ’ όψεως αναγνώρισες κάτι σταυρωμένο
το χιόνι ας πούμε
που
σταυρώθηκε από νερού σταγόνα
και κάλυψε τη γη
αλλά κι εσύ
σκαρώνεις πολλά
στον νου
σχέδια που πήρε ο αέρας
και τα πήγε σε πραγματώσεις άλλων
κι εσύ σταυρώνεις βιαστικά τα χέρια
γιατί έγινες απραγμάτωτων ονείρων δαμαστής
μεγάλη σταύρωση η τιθάσευση
προπάντων αυτή του εαυτού.

17/02/2021

* Η Μαρία Πασχάλη είναι απόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.