Συνεδρίασε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών για τη λήψη αποφάσεων σε μια σειρά θεμάτων. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι οι εξής:

  1. Η αποδοχή ποσού από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του επιβατικού κοινού.
  2. Η έγκριση της διαδικασίας προμήθειας ενός ελαστικοφόρου φορτωτή μεσαίου τύπου και ενός φορτηγού ανατρεπόμενου χωματουργικού τύπου, που θα ενισχύσουν αποφασιστικά τον στόλο του Δήμου.
  3. Η επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών και της ΔΕΥΑ Κομοτηνής για την ολοκλήρωση του έργου των υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων των Σαπών.