Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη του έργου “Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Αιμοδοσίας, Κλινικών, Εργαστηρίων και Χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», προϋπολογισμού 1.000.000 €, το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Το έργο αφορά στην προμήθεια των παρακάτω μηχανημάτων:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π/Υ
1 Κινητή μονάδα αιμοληψίας 1 233.000
2 Αναπνευστήρας, φορητός 1 10.000
3 Αναπνευστήρας ΜΕΘ 2 50.000
4 Χειρουργική Τράπεζα ορθοπεδική, πλήρης 1 140.000
5 Τράπεζα γενικών χειρουργείων 1 84.000
6 Υπερηχοτομογράφος ουρολογικός 1 44.000
7 Βιντεολαρυγγοσκόπιο 1 35.000
8 Αναισθησιολογικό συγκρότημα, πλήρες 2 90.000
9 Πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων 1 27.000
10 Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός πλήρης 1 145.000
11 Τεστ Κοπώσεως 1 23.000
12 Γυναικολογική καρέκλα, ηλεκτρική 1 10.000
13 Κρεβάτι τοκετού, ηλεκτρικό 1 22.000
14 Υπερηχοτομογράφος Μ.Ε.Θ. 1 22.000
15 Σταθερές θερμοκοιτίδες νεογνών 2 35.000
16 Ηλεκτρικό τρυπάνι – πριόνι 1 30.000
ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000

 

Η απόκτηση του παραπάνω εξοπλισμού θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του πληθυσμού της πόλης της Κομοτηνής και της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης και των επισκεπτών της, καθώς θα αντικαταστήσει ένα σημαντικό μέρος του παλαιού εξοπλισμού ο οποίος έχει ήδη καλύψει τον προβλεπόμενο χρόνο ζωής του και επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.

“Ο νέος εξοπλισμός θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, με δυνατότητες και εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών διάγνωσης”, αναφέρει η Διοικήτρια του Νοσοκομείου, Μάγδα Γιαμουστάρη, και συμπληρώνει: “Στην προσπάθεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής με υπερσύχρονα μέσα και ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στέκει πάντα αρωγός και συμπαραστάτης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, συμβάλλοντας καθοριστικά για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου μας”.