Την εις Διάκονο Χειροτονία ενός νέου κληρικού, του Κωνσταντίνου Νούσια, εγγάμου και πατέρα δύο τέκνων, τέλεσε σήμερα, εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου Ιησού Χριστού, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κομοτηνής, ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων.

Ο Επίσκοπος παρομοίασε την είσοδο του νέου κληρικού στα Άγια των Αγίων, με εκείνη του Χριστού στον ναό κατά τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από τη γέννησή του, και τον προέτρεψε να εργαστεί στον Αμπελώνα του Κυρίου μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, έχοντας ως πρότυπο τον Μέγα Αρχιερέα Χριστό, ο οποίος «οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι ἀλλά διακονῆσαι».

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, δε, απένειμε το Οφίκιο του Οικονόμου στον κατά σάρκα αδελφό του νέου Διακόνου, Πρεσβύτερο Μιχαήλ Νούσια.

f167e5dc 50900521283 a5b5900ae9 o e8bd4faa 50901350657 86b83bb570 o 6710d90f 50901350742 6d959a2b19 o 87b92419 50900521463 f668cd5abf o 4b9ab062 50901350827 8894b38896 o 5eb55996 50900521588 4504fbca00 o 960946b8 50901231721 1a31cf1c0f o beff1345 50900521658 b0e3f78efa o a51876bf 50900521678 f3bcc73610 o b00765b3 50901351107 e83198d48a o 293d4bf9 50900521718 2f456768be o 0d394295 50901351142 dc8b9d5fb4 o 39b21fe7 50901231866 016da014e7 o aa0efe90 50900521843 44491d38c1 o 547536e4 50900521858 07c49e5fb2 o d563e00f 50901231966 63962d2c3a o 3c3e1633 50901351422 8355def087 o 57a46875 50901351452 d18cfc65c2 o a83f6bce 50900522063 0f406cdeea o 9d8e807d 50900522113 7840269ed6 o 93285906 50901232281 32e0859da7 o 370bf827 50901232356 090ff47e54 o cb075b65 50901232381 a991f2bf2a o a9f6fd53 50901232426 4ea8c3ab97 o b23389d5 50900522343 7965c7f274 o 860e4ea0 50901232461 783a464f7e o 9784c021 50901351827 ff57ce72d2 o be4f53eb 50901232561 64f97c839d o f2dd150a 50901232691 bb73638414 o c5930cfb 50901232661 00850f6b5d o 282f5e2f 50900522558 9dbc738823 o 541ce0b4 50900522588 cce44fbcc4 o b80272ae 50901232801 a6e1d5749a o 38c1165a 50900522658 948e3607a2 o c32efc3e 50900521173 f5eb8c3bc8 o 4afe53aa 50900521148 eab7c6e6cd o 807d851c 50901231146 b56c51b66b o