Πιστοποίηση κατά ISO 45001:2018 για τη διαχείριση της εργασιακής υγείας και ασφάλειας, ταυτόχρονα με την επαναπιστοποίηση των προτύπων ISO 9001:2015 για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, και ISO 14001:2015 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, έλαβε η Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ από τον διεθνή φορέα Bureau Veritas.

Η πιστοποίηση αφορά στο Συνεργείο Επισκευής Μετασχηματιστών Αθηνών της  Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων, Γενικής  Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Διαχείρισης Δικτύου, στο οποίο πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και επισκευής μετασχηματιστών ισχύος.

72bf2fba foto 2 1Το σύνολο των παραπάνω πιστοποιήσεων επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ΔΕΔΔΗΕ για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς του, με αρωγό τα Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ), καθώς και την πλήρη συμμόρφωσή του με την ισχύουσα νομοθεσία για το Περιβάλλον και την ΥΑΕ.

07ba90e5 foto 3Επιπρόσθετα, η τριπλή αυτή πιστοποίηση επισφραγίζει τη στρατηγική επιλογή του ΔΕΔΔΗΕ για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, το σεβασμό για το περιβάλλον και την εξασφάλιση κατάλληλων υποδομών για την ασφάλεια των εργαζομένων του.

3beaf413 foto 1 1