“Τρέχουν” (και) οι εξελίξεις προς την παγκόσμια Πανθρησκεία

Διαθρησκειακό τουρλού «συμπροσευχήθηκε» υπέρ...Μπάιντεν και Καμάλας.
144819710_3762469953818575_236061801086101593_n - Αντιγραφή
  • Γράφει ο Διδάκτωρ Ιστορίας Νεκτάριος Δαπέργολας.
Δέν εἶναι φυσικά ἡ πρώτη φορά πού Ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος μετέχει σέ συμπροσευχές μέ ἀλλοδόξους καί ἀλλοθρήσκους. Οὔτε κἄν γιά τόν διαβόητο Ἀρχιεπίσκοπο Ἄμερικῆς Ἐλπιδοφόρο εἶναι ἡ πρώτη φορά, καθώς ἔχει ἤδη πρό πολλοῦ ἀναδειχθεῖ (καί στό πεδίο αὐτό) πανάξιο τέκνο τοῦ θλιβεροῦ ἀρχιοικουμενιστῆ Βαρθολομαίου. Ἑνός Βαρθολομαίου πού θυμίζω ὅτι πολύ συχνά συμπροσεύχεται μέ παπικούς καί μέ κάθε λογῆς ἀκόμη νούμερα τῶν προτεσταντικῶν «ἐκκλησιῶν», ὅπως μέ τόσο θράσος τίς ἀποκαλεῖ, ἀλλά καί μέ ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκειῶν. Ἐνδεικτικά καί μόνο ὑπενθυμίζω ἐδῶ τή συμπροσευχή του στήν Ἀσίζη τῆς Ἰταλίας το 2011, ἀλλά καί στή Γροιλανδία – γιά δῆθεν οἰκολογικούς λόγους ἐκεῖ – μέ 12 ἀκόμη ἡγέτες θρησκειῶν πρός τό…Ὑπέρτατο Ὄν, μπροστά σέ εἰδώλιο τῆς Γαίας.
"Τρέχουν" (και) οι εξελίξεις προς την παγκόσμια ΠανθρησκείαΠολλές φορές λοιπόν μέσα στήν τελευταῖα δεκαπενταετία ἔχουμε ὄντως δεῖ εἰκόνες ἀπό παρόμοιες τελετές. Ὑπέρ τῆς οἰκολογίας, ὑπέρ τῆς παγκόσμιας εἰρήνης, ἀκόμη καί ὑπέρ τῆς προστασίας ἀπό τόν κορωνοϊό ἐσχάτως.
Τέτοιο ὅμως ἐκτεταμένο καί τόσο φανερό διαθρησκειακό τουρλού, σάν τό πολυπληθές τσίρκο πού συνευρέθη πρόσφατα διαδικτυακά καί «συμπροσευχήθηκε» ὑπέρ Μπάιντεν καί Καμάλας καί συνάμα ὑπέρ τῆς εὐοδώσεως βασικῶν πτυχῶν τῆς νεοταξικῆς ἀτζέντας (ὅπως ἡ «πολυφυλετική και πολυπολιτισμική κοινωνία»), νομίζω ὅτι πρώτη φορά βλέπουμε. Βουδιστές, ρωμαιοπαπικοί, πάστορες, ἰμάμηδες, δεδηλωμένες λεσβίες ραβίνες καί ἐπισκοπίνες, τρανσέξουαλ ἐκπρόσωποι καινοφανῶν «θρησκειῶν» πού πρώτη φορά τίς ἀκοῦν τα δύσμοιρα αὐτιά μας, ἐπικεφαλῆς ὀργανώσεων ΛΟΑΤΚΙ, χαρεκρίσνες, σαμάνοι τῶν ἰνδιάνων Ναβάχο καί διάφορα ἄλλα ἀπερίγραπτα στοιχειά συνέθεσαν ἕνα δαιμονικά ἀρρωστημένο μωσαϊκό, μέσα στό ὁποῖο τό ἄτομο πού (τόσο ἀποτυχημένα) ὑποδύεται τον Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικής ἔλαμψε φυσικά διά τῆς παρουσίας καί τῆς ἐνεργῆς συμμετοχῆς του.
"Τρέχουν" (και) οι εξελίξεις προς την παγκόσμια ΠανθρησκείαἈντιπαρερχόμενος βεβαίως τούς ἀστείους ἀγαπούληδες καί τυφλο-υπακοούληδες ἀκολούθους τῶν νανουριστῶν ψευτοποιμένων, πού ἴσως βγοῦν πάλι γιά νά ὑπερασπιστοῦν καί αὐτήν τήν ἀθλιότητα μέ τά γνωστά…ἐπιχειρήματα («ὅλοι εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ», «στόν ἴδιο Θεό πιστεύουμε», «πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ ἀγάπη» κλπ) ἤ γιά νά ἐκτοξεύσουν τίς συνήθεις καί τόσο προβλέψιμες πιά κωμικές κατηγορίες περί ἱεροκατάκρισης (θα ἐπαναλάβουμε γιά χιλιοστή φορά ὅτι δεν ὑφίσταται τέτοιο πρᾶγμα, ὅταν μιλοῦμε περί πίστεως, πλάνης και αἱρέσεως), θά θυμίσω ἀπλῶς ὅτι οἱ Ἱεροί Ἐκκλησιαστικοί Κανόνες (οἱ θεσπισμένοι ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους – καί ὄχι ἀπό τούς διαταραγμένους νόες τοῦ κάθε πλανεμένου «μεταπατερικοῦ» οἰηματία) ἐπιβάλλουν την ἄμεση καθαίρεση ὅποιου κληρικοῦ μετέχει σέ συμπροσευχή μέ ἑτερόδοξο ἤ ἑτερόθρησκο ἤ καί σχισματικό – καί μάλιστα ὄχι μόνο μέσα σέ ναό, ἀλλά σέ ὁποιονδήποτε τόπο καί γιά ὁποιονδήποτε λόγο. Καί ὅλα αὐτά τά γράφω ἀσχέτως φυσικά τοῦ ὅτι εἰλικρινά δέν γνωρίζω πόσοι ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς μας θά εἶχαν ἀπομείνει στίς θέσεις τους, ἄν ἐφαρμόζονταν οἱ Ἰεροί Κανόνες (στήν πραγματικότητα ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία ἐδῶ καί πολλά χρόνια τούς ἐφαρμόζει μέ τήν ἴδια ἀκριβῶς…εὐλάβεια και συνέπεια, μέ τήν ὁποία ἐφαρμόζει καί ἡ ἄνομη ἑλληνική πολιτεία τούς νόμους καί τό Σύνταγμα). Ἀσχέτως ὅμως τοῦ τί τελικά ἐφαρμόζεται, ἔχει σημασία νά γνωρίζουμε τί πραγματικά ἰσχύει καί τί θά ἔπρεπε κανονικά νά ἐφαρμόζεται.
Ὡστόσο, το made in USA πρό ἡμερῶν διαθρησκειακό καί πολυθρησκειακό τσίρκο δείχνει καί κάτι ἀκόμη πολύ σοβαρό: ὅτι ἐν μέσω παγκοσμιοποίησης καί νεοταξικῆς πολιτισμικῆς (ἐδῶ καί δεκαετίες) ὤσμωσης καί ὁμογενοποίησης τοῦ πλανήτη, ἐν μέσω τοῦ κλιμακούμενου παγκόσμιου φασισμοῦ μέ ὄχημα τήν ψευτοπανδημία καί ἐν μέσω καί τῶν συνεχῶς αὐξανόμενων αἰτημάτων γιά παγκόσμια συνένωση καί διακυβέρνηση, τρέχουν, ὅπως παρατηροῦμε, καί οἱ ἐξελίξεις πρός τήν παγκόσμια Πανθρησκεία. Και πῶς νά μήν τρέχουν βέβαια, ἀφοῦ αὐτός εἶναι ὁ κύριος στόχος τῶν καθαρμάτων πού κινοῦν τά παγκόσμια νήματα (πολύ πάνω καί ἀπό τόν οἰκονομικό ἤ τόν πολιτικό). Οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων εἶναι ὁ στόχος – ἐνῶ ἡ οἰκονομική ποδηγέτηση καί ἡ πολιτική καθυπόταξη (ἔως ὑποδούλωση καί ἐξανδραποδισμός τῶν λαῶν, ὅπως τόν ζοῦμε πλέον σήμερα) εἶναι τά μέσα για την ἐπίτευξή του καί ὄχι φυσικά ὁ κύριος σκοπός.
Τρέχουν ὅμως μέ συνεχῶς αὐξανόμενη ταχύτητα αὐτές οἱ συγκεκριμένες ἐξελίξεις – καί μάλιστα ὅλο καί πιό ἀπροκάλυπτα καί ἀπροσχημάτιστα πιά.
"Τρέχουν" (και) οι εξελίξεις προς την παγκόσμια Πανθρησκεία
Ο Διδάκτωρ Ιστορίας κ. Νεκτάριος Δαπέργολας.

Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἐφεξῆς θά τό βιώνουμε ὁλοένα καί ἐντονότερα ὁλόγυρά μας αὐτό τό δαιμονικό κλῖμα του πολυθρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ καί τή βιασύνη κάποιων νά προωθήσουν μέσα ἀπό τά οὔτως ἤ ἄλλως ἐδῶ καί πάρα πολύ καιρό ἐμπεδωμένα ἀγαπολογικά τους ὀχήματα τήν Πανθρησκεία. Καί εἶναι ἀσφαλῶς ἐξίσου ξεκάθαρο ὅτι ὅποιοι ἀντιδροῦν, θά ἐξουθενώνονται καί στην περίπτωση αὐτή ὡς σκοταδιστές, χριστιανοταλιμπάν, ψεκασμένοι, κοινωνικά ἀπροσάρμοστοι καί προκλητικοί«ἐχθροί τοῦ λαοῦ». Καί θά δοκιμάζουν ἀποκλεισμούς καί παντοειδεῖς διώξεις ἐπίσης ὅλο καί πιό ἐκτεταμένα καί ἀπροκάλυπτα.

Ὅσοι εἴμαστε ὑποψιασμένοι ἀπό αὐτό τό πρωτίστως πνευματικό/θρησκευτικό ὑπόβαθρο τῆς μεθοδικά καί ὁλοκληρωτικά ἐπιβαλλόμενης Νέας Ἐποχῆς καί δέν ζοῦμε σέ κάποια γελοία ψευδαίσθηση ὅτι διάγουμε καιρούς…προόδου, δημοκρατίας καί πολυπολιτισμικῆς συναδέλφωσης ἤ ὅτι κυβερνιόμαστε ἀπό κοσμικές (ἀλλά καί θρησκευτικές) ἡγεσίες πού θέλουν τό…καλό μας, αὐτά εἶναι πράγματα πού ὀφείλουμε νά τά ἔχουμε πλέον πολύ σοβαρά ὑπ’ὄψιν. Καί νά φροντίσουμε νά ὁπλιστοῦμε, σύν Θεῷ, μέ πνεῦμα ἀντιστάσεως, μέ φρόνημα ἀγωνιστικό καί κυρίως μέ ὅλα τα ἀπαραίτητα πνευματικά ἐφόδια. Γιά νά σταθοῦμε ὄρθιοι στή λαίλαπα μπροστά μας, μέ τή βοήθειά Του καί τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγιᾶς μας καί ὅλων τῶν Ἁγίων μας. Στῶμεν καλῶς…
Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΨΗΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood