Συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών οι αυτοψίες στις οικίες που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες.

Αντικείμενό τους είναι η καταγραφή των ζημιών που έχουν προκληθεί στους χώρους διαβίωσης οικογενειών, όπως κτίρια, οικοσκευές, εξοπλισμοί κουζίνας, χώροι υγιεινής, επίπλωση, κλιματισμός, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημιώσεων των πληγέντων.

Μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν 6 εκτιμήσεις στο Λοφάριο (επί 6 αιτήσεων), 3 στην Αρίσβη (επί 3 αιτήσεων), 4 στις Σάπες (επί 4 αιτήσεων), 20 στο Βέλκιο (επί 20 αιτήσεων) και 1 στο Αρσάκειο (επί 1 αίτησης).

Οι αυτοψίες συνεχίζονται στο Τσιφλίκι, στον Έβρενο, στην Κρωβύλη, στον Ίσαλο και στα Αμάραντα.