Στην εναρκτήρια συνάντηση της 19ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά, συμμετείχε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας και Μέλος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΑΜ-Θ, Δρ Αλέξης Πολίτης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τη διαδικασία κατάθεσης αίτησης συμμετοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων εταίρων:

  • Η 19η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων πρόκειται να πραγματοποιηθεί ψηφιακά από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου 2021 με θεματικούς άξονες την πράσινη μετάβαση, τη συνοχή, την ψηφιακή μετάβαση και τη συμμετοχή των πολιτών.
  • Οι υποψήφιες Περιφέρειες και Πόλεις (είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο συνεργασίας), εντάσσονται σε μία ενιαία φόρμα αίτησης, μέχρι τις 26 Μαρτίου 2021, η οποία θα αξιολογηθεί έως τα μέσα Μαΐου 2021.
  • Σε περίπτωση περιφερειακής συνεργασίας, ο αριθμός των συνεργατών περιορίζεται στα τέσσερα έως οκτώ μέλη, από τουλάχιστον τρεις χώρες, εκ των οποίων μία εντός Ε.Ε. Υποχρεωτική κρίνεται η παρουσία τουλάχιστον ενός μέλους CoR (Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών).
  • Η μορφή συνεργασίας επιβάλλεται να είναι ψηφιακή με πιθανό το ενδεχόμενο της παράλληλης ανάπτυξης με φυσική παρουσία στα γραφεία των Περιφερειών στις Βρυξέλλες.
  • Οι εταίροι οφείλουν να δεσμευτούν πως θα περιοριστούν σε μία μόνο πρόταση, με προϋποθέσεις τα υψηλά επικοινωνιακά πρότυπα προώθησης των εκδηλώσεών τους, την προστασία του περιβάλλοντος και την ισορροπία των φύλων, με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων τα πενήντα άτομα, έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Η εκδήλωση «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων» είναι μια τετραήμερη εκδήλωση που διεξάγεται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες με εξαίρεση τις «Εβδομάδες» του  2020 και την επικείμενη του 2021, που λόγω της πανδημίας διεξάγονται ψηφιακά.

Το γεγονός διοργανώνουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί, έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης.

Είναι μια αναγνωρισμένη πλατφόρμα πολιτικής επικοινωνίας ως προς την ανάπτυξη της πολιτικής της Ε.Ε. για τη συνοχή, χάρη στην οποία οι φορείς λήψης αποφάσεων ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη σημασία των περιφερειών και των δήμων στη χάραξη πολιτικών της Ε.Ε.

Αναφέρεται ως σημαντική για την επαγγελματική διαχείριση των πόρων της Ε.Ε., για τη χρήσιμη πληροφόρηση από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., τη δικτύωση επιτετραμμένων  διαφορετικών χώρων, και την προαγωγή του κοινού ευρωπαϊκού ιδεώδους.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων αποτελεί τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση τέτοιου είδους.

3473cc5f evdomada perifereion alexis politisc77f2d59 139578733 10224255494428602 1228100294251854898 o