Τουλάχιστον 53 τόνοι νερού ανά στρέμμα (53,4 χιλιοστά ύψος βροχής), έχουν πέσει τις τελευταίες οκτώ ώρες που βρέχει ακατάπαυστα στην Κομοτηνή.

Ένας από τα σημεία του αστικού οδικού δικτύου που αντιμετωπίζει πρόβλημα, είναι και η οδός Φιλιππουπόλεως.