Την αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως του Θεολόγου, τέλεσε σήμερα ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων, στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Κομοτηνής.

Ο Επίσκοπος πλαισιώθηκε από ιερείς, ενώ συμμετείχε περιορισμένος αριθμός πιστών λόγω των υγειονομικών μέτρων.

663474f2 50872948488 cd51d33f89 o

e590c128 50873756967 59d90fc4d4 o 29eba6c1 50873757022 010242a95e o 9d150070 50873757047 af56d5200b o 69a97bb0 50873757077 ed0f308c02 o ff458580 50873757117 c6c6bee3e7 o 9ffd45bb 50873656116 29baea088a o f9d2e40b 50873757167 10877c881a o cf4de97e 50873758942 4a88a1af3e o b093d0e3 50873758812 5cdf9ee023 o bbed6e64 50873758697 4fcf304c00 o 89b2fa40 50872949898 cba05bd77e o 3ddddf03 50872949833 8f58a8952c o b93e004d 50872949743 e9bcde72be o 259554fb 50873657276 fa09518e01 o 149ceab7 50873758267 0b4545016e o eb44de7e 50873657026 917659869c o 1a46e9ff 50873656951 124de21a88 o b268df5e 50873758022 16aeb25066 o d6c5fd69 50872948973 f195fd032e o 1d1a8443 50872948868 595da836ce o b7735624 50873757532 233406d9e4 o 1700e12d 50873656316 82560b238b o 9e70ad7e 50872948618 716c9c783c o 16edcb8a 50872948588 983851e7c4 o 663474f2 50872948488 cd51d33f89 o