Την έγκριση χρηματοδότησης δύο έργων από το ΥΠΕΣ, μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», έλαβε ο Δήμος Αρριανών, συνολικού ύψους 241.800 ευρώ.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα:
  • Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες, ύψους 98.580 ευρώ, που αφορά 35 σχολικές μονάδες.
  • Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες, ύψους 143.220 ευρώ, που αφορά 44 σχολικές μονάδες.
Η προετοιμασία δημοπράτησης των έργων θα ξεκινήσει προσεχώς, ώστε να προχωρήσει άμεσα η υλοποίησή τους.