Στις 12 Ιανουαρίου στη Ροδόπη οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σημαντικές πλημμύρες και ζημιές σε οικισμούς και περιουσίες καθώς η περιοχή για παραπάνω από μια δεκαετία είχε να βιώσει παρόμοιο σε ένταση συμβάν, καταγράφοντας 170 χιλιοστά ύψους βροχής, δηλαδή 170 τόνους νερού/στρέμμα. Γεωργικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά επλήγησαν από τον μεγάλο όγκο νερού και την υπερχείλιση του ποταμού Λίσσου.

Από την πρώτη στιγμή η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, σε απόλυτο συντονισμό με αρμόδιους τοπικούς φορείς, μερίμνησε για την έγκαιρη προστασία των κατοίκων και εν συνεχεία της αποτύπωσης της κατάστασης όπως είχε διαμορφωθεί.

  • Με την άμεση ανταπόκριση του ΕΛΓΑ, ξεκίνησε  η απογραφή των ζημιών με απώτερο σκοπό την αποζημίωση των πληγέντων.
  • Παράλληλα συνεχίστηκαν οι επιτόπιες αυτοψίες συνεργείων των Υπηρεσιών (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ΔΑΟΚ, ΔΠΠ).
  • Σε συνεργασία με τους Δήμους απεστάλη αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ώστε άμεσα οι περιοχές των Δήμων Κομοτηνής, Μαρωνείας-Σαπών και Αρριανών, που επλήγησαν, να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Η Π.Ε. Ροδόπης ζήτησε από τους πληγέντες Δήμους με σχετικό έγγραφο την πλήρη αποτύπωση των ζημιών σε οδικές υποδομές (τοπικό και επαρχιακό δίκτυο), αναχώματα ποταμών και ρεμάτων που βρίσκονται εντός της επικράτειάς τους.
  • Η Π.Ε. Ροδόπης απευθύνθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και στον Υπουργό Κ. Αχ. Καραμανλή, καλώντας ειδικό κλιμάκιο μηχανικών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να διεκπεραιωθούν διαδικασίες αυτοψίας και αποτίμησης των ζημιωθέντων εγκαταστάσεων οικιών και επιχειρήσεων.
  • Παράλληλα η Π.Ε. Ροδόπης προέβη στη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για τη συντήρηση και αποκατάσταση των θραύσεων των αναχωμάτων του ποταμού Λίσσου. Ξεκίνησαν και εξελίσσονται εργασίες παρεμβατικού χαρακτήρα για την αποκατάστασή τους, προς αντιμετώπιση της κατάστασης παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.
  • Το ειδικό κλιμάκιο μηχανικών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρέθηκε στην περιοχή ανταποκρινόμενο άμεσα στο αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Τσαλικίδη, με σκοπό τη συντομότερη αποζημίωση των πολιτών και επισκευή των υποδομών που αλλοιώθηκαν σημαντικά. Για δύο μέρες διενεργήθηκαν αυτοψίες στους πληγέντες οικισμούς, καταγράφοντας τις ζημιές των κτιρίων που συνολικά ανέρχονται στα 160, και ειδικότερα:

-Στον Δήμο Αρριανών: Οικισμοί Λύκειο, Νεύρα, Πάσσος – 12 κατοικίες, 4 επαγγελματικοί χώροι, 2 αποθήκες.

-Στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών: Οικισμοί Βέλκιο, Χαμηλό, Λοφάριο, Αμάραντα, Βάκος, Ίσαλο, Καλλιθέα, Σάπες, Αρσάκειο, Τσιφλίκι, Άμφια, Αρίσβη, Έβρενος – 77 κατοικίες, 39 αποθήκες, 2 επαγγελματικοί χώροι.

-Στον Δήμο Κομοτηνής: Οικισμός Μαυρομάτι – 15 κατοικίες, 4 αποθήκες.

77a95772 photo genikiΣε δήλωσή του ο Ν. Τσαλικίδης αναφέρει:

Ευχαριστούμε δημόσια την ΕΜΑΚ, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, τον Ερυθρό Σταυρό, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, για την πολύτιμη συνεισφορά τους. Συναισθανόμενοι την ευθύνη μας έναντι των συμπολιτών μας, θεωρούμε πως είναι επιτακτική ανάγκη, πέρα από τις όποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις επεμβάσεις καθαρισμού των υδατορεμάτων, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει περισσότερους πόρους και να ενισχυθεί με το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό (κυρίως μηχανικούς), για να ανταποκριθεί με επάρκεια στις υφιστάμενες αρμοδιότητές της για τα έργα υποδομής, ώστε να μπορεί να κάνει παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στην αποφυγή επανάληψης ανάλογων φαινομένων. Πρόκειται για ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπου η εξεύρεση μιας μόνιμης λύσης συνιστά μονόδρομο”.