Την άμεση επαναπρόσληψη των επτακοσίων πτυχιούχων που είχαν εργαστεί για έναν χρόνο στον Ε.Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. με σκοπό την κάλυψη θέσεων σε φορείς του Δημοσίου οι οποίοι βρίσκονταν και βρίσκονται διαχρονικά σε υποστελέχωση, ζητά με επιστολή του στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων (που εδρεύει στην Κομοτηνή), Γιώργος Δημητριάδης.

Ο κ. Δημητριάδης υπενθυμίζει οτι “αποτέλεσμα της μονοετούς αυτής μας εργασίας ήταν να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, επομένως να μειωθεί σημαντικά και ο αριθμός των εκκρεμοτήτων”, και εν όψει της μη ανανέωσης του προγράμματος, προτείνει την επαναπρόσληψη των εν λόγω πτυχιούχων “για να βοηθήσουμε τόσο την Κυβέρνηση όσο και τον κρατικό μηχανισμό κατ’ επέκταση, ώστε να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα της μη έγκαιρης απονομής των συντάξεων, να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας στον «αγώνα», που θα δοθεί για την λύση του εν λόγω προβλήματος”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Ολόκληρη η επιστολή η οποία έχει κοινοποιηθεί και στο γραφείο του πρωθυπουργού και στη Γ.Σ.Ε.Ε., έχει ως εξής:

“Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ.

Το Πανελλήνιο Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων», εκπροσωπεί νέους πολίτες, με ιδιαίτερη μόρφωση και εξειδίκευση, που εργάστηκαν σε φορείς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, δυνάμει του ειδικού προγράμματος των πτυχιούχων του Ο.Α.Ε.Δ. και της υπ’ αριθμ. 11/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης, που προκηρύχθηκε από τον ανωτέρω οργανισμό (Ο.Α.Ε.Δ.), με σκοπό την κάλυψη θέσεων σε φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι βρίσκονταν και βρίσκονται διαχρονικά σε υποστελέχωση.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2018 Δημόσια Πρόσκληση, προσληφθήκαμε να εργαστούμε στους ανωτέρω φορείς για ένα χρόνο, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου και με κριτήρια διαφανή, καθώς η εν λόγω πρόσκληση εγκρίθηκε και από τον Α.Σ.Ε.Π., δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Το εν λόγω πρόγραμμα, στο οποίο προσλήφθηκαν τελικά περί τους 3.650 νέους, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θεωρήθηκε, κατά γενική ομολογία, απόλυτα επιτυχημένο, κάτι που αποδεικνύεται και από τις κατά τόπους βεβαιώσεις, που έλαβαν μέλη του προγράμματος από προϊσταμένους φορέων, οι οποίοι αναγνώρισαν τη συμβολή μας στην εύρυθμη και αρμονική λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών γενικότερα.

Μεταξύ των πτυχιούχων υφίστατο και πολλοί από εμάς, οι οποίοι (700 σε αριθμό) εργαστήκαμε με απόλυτη επιτυχία στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και δη σε τμήματα, που ήταν αρμόδια για την εκκαθάριση και έκδοση των συντάξεων. Αποτέλεσμα της μονοετούς αυτής μας εργασίας ήταν να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, επομένως να μειωθεί σημαντικά και ο αριθμός των εκκρεμοτήτων. Μάλιστα, παρά την απογοήτευσή μας για τη μη ανανέωση του προγράμματός μας, είχαμε επισημάνει δημόσια, ως πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο, τόσο προς στην Κυβέρνηση όσο προς και τους υπόλοιπους Κοινωνικούς Φορείς τα προβλήματα, που θα δημιουργούνταν από τη μη ανανέωση του Προγράμματος μας ειδικά στο τομέα των συντάξεων.

Εμείς, οι πτυχιούχοι του Προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. κατά του brain drain και δη οι πρώην εργαζόμενοι στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλώνουμε και πάλι παρόντες εκφράζοντας την πρόθεσή μας, ώστε να αξιοποιηθούμε σε αυτή τη περίοδο της πανδημίας, που διανύουμε, για να βοηθήσουμε τόσο την Κυβέρνηση όσο και τον κρατικό μηχανισμό κατ’ επέκταση, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το μείζον πρόβλημα, ήτοι της μη έγκαιρης απονομής των συντάξεων, για αυτό αιτούμαστε την άμεση επαναπρόσληψη όσων από εμάς εργαστήκαμε στον Ε.Φ.Κ.Α., ώστε να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας στον «αγώνα», που θα δοθεί για την λύση του εν λόγω προβλήματος.

Κομοτηνή, 24-01-2021

Με Τιμή

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Δημητριάδης”.