Την ανανέωση για δύο ακόμη έτη του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δ΄ Σώματος Στρατού, συνυπέγραψαν στην Ξάνθη ο Πρύτανης του ΔΠΘ, Καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, και ο Διοικητής του Δ’ Σ.Σ., Αντιστράτηγος Άγγελος Ιλαρίδης.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στη Στρατιωτική Λέσχη Ξάνθης, μετά από συμφωνία των δύο μερών για την ανανέωση του διετούς διάρκειας Μνημονίου που είχαν συνυπογράψει τον Δεκέμβριο του 2018 και το οποίο αποδείχθηκε ιδιαίτερα επωφελές και για τις δύο πλευρές καθώς υπήρξε άριστη συνεργασία στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

34723645 dsc 7479Ειδικότερα, συνάφθηκαν επιμέρους πρωτόκολλα συνεργασίας (μεταξύ της Διοίκησης Μηχανικού του Δ’ Σ.Σ. και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, μεταξύ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και της Διοίκησης Μηχανικού Δ΄ Σ.Σ., και μεταξύ του Τμήματος ΗΜΜΥ και του Κέντρου Εξομοιωτών).

Παράλληλα, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του ΔΠΘ (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ) και του Δ’ Σώματος Στρατού, από τον Υποδιοικητή του Δ΄Σ.Σ., Υποστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, και την Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΔΠΘ, Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, με την ιδιότητα της Προέδρου του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΔΠΘ, με σκοπό την ανάληψη δράσεων για ενίσχυση της Δια Βίου Μάθησης και επιμόρφωση του προσωπικού τους. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα έχουν ήδη προγραμματιστεί τρία προγράμματα επιμόρφωσης-κατάρτισης για τα στελέχη του Δ΄Σ.Σ.

5660d397 dsc 7485