Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών αρχίζει την καταγραφή των ζημιών στις οικίες των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 12ης Ιανουαρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι οικίες και οι οικοσκευές έχουν υποστεί ζημιές, μπορούν να απευθύνονται στους Προέδρους των πληγέντων Κοινοτήτων, από τους οποίους θα παραλαμβάνουν και θα συμπληρώνουν το έντυπο δήλωσης-αίτησης και την εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Κατόπιν, τη δήλωση-αίτηση θα την παραδίδουν μαζί με την εξουσιοδότηση στους Προέδρους, οι οποίοι ακολούθως θα την υποβάλλουν στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.

Σχέδια των ανωτέρω δηλώσεων-αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν και από το Κέντρο Κοινότητας (Δ/νση: Γεωργίου Γεννηματά 8, Σάπες, τηλ. 25320-23578).

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων-αιτήσεων είναι μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Επισημαίνεται πως σε κάθε περίπτωση πλημμυρισμένης οικίας, ο ιδιοκτήτης πριν προχωρήσει στην αποκατάσταση, θα πρέπει να αποτυπώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το μέγεθος της καταστροφής (φωτογραφίες ή και βίντεο με το ύψος του νερού εντός του κτίσματος, με τα κατεστραμμένα δομικά στοιχεία και υλικά, κ.ά.), καθώς και να διατηρήσει κατά το δυνατόν τα κατεστραμμένα υλικά και αγαθά, ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή που θα​​ έρθει να ελέγξει την οικία​​ του.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σε μορφή pdf)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (σε μορφή pdf)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (σε μορφή pdf)

Περισσότερες πληροφορίες: Φακούδη Αποστολία, Προϊστάμενη Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, τηλ. 25323-50138.