Δεδομένων των προγνώσεων περί καιρικών συνθηκών παγετού κατά τις επόμενες ημέρες, ο Δήμος Κομοτηνής και η Διεύθυνση του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ) λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για τη φιλοξενία αστέγων: Σε αίθουσα του Α’ ΚΑΠΗ Κομοτηνής (στην οδό Φιλίππου 2-4, περιοχή δημοτικής αγοράς), θα μπορούν να φιλοξενηθούν όσοι πολίτες στερούνται στέγης.

Υπεύθυνη για τον συντονισμό της δράσης έχει οριστεί η υπάλληλος της Διεύθυνσης του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ), κ. Αναστασία Παπανικολάου (τηλ: 6974988106), και αναπληρώτριά της η υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης, Μαρία Γαβριήλ (τηλ: 6977216016).

Η φιλοξενία των αστέγων θα γίνεται επί 24ώρου βάσεως, από την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021.