Από τον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών ανακοινώνεται ότι οι παραγωγοί των οποίων οι καλλιέργειες (σιτηρά, κηπευτικά, κ.λπ.), το ζωικό κεφάλαιο ή αποθηκευμένα προϊόντα, υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες της 12/1/2021, μπορούν να υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2021 στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ αφού πρώτα επικοινωνήσουν μαζί τους στα παρακάτω τηλέφωνα:
  • Για τους οικισμούς Σαπών, Αρσακείου, Χαμηλού και Πρωτάτου: 25323-50107, κ. Τούλα Λουλού.
  • Για τους οικισμούς Λοφαρίου και Αετόλοφου: 25323-50119, κ. Γρηγόρης Ζερβούλης.
  • Για τους οικισμούς Αρίσβης και Αμφίων: 25323-50113, κ. Δήμος Κοτζαμπάσης.