Την αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για την κατασκευή δέκα νέων σταθμών διοδίων στην Εγνατία Οδό, καθώς και για την ιδιωτικοποίηση του αυτοκινητοδρόμου, διατρανώνουν για μία ακόμη φορά οι εργαζόμενοι της εταιρείας, που ζητώντας την εφαρμογή ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων, προκήρυξαν 24ωρη απεργία για τις 7/3, ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού για την κατασκευή νέου σταθμού διοδίων στη Θεσσαλονίκη.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Οι Εργαζόμενοι της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» παραμένουμε σταθεροί στην εναντίωσή μας στη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και του συνόλου σχεδόν του ήδη κατασκευασμένου στρατηγικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων της Βόρειας Ελλάδας, μήκους 1.000 χλμ, γιατί είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον, θα ωφελήσει μόνο τον πιθανό παραχωρησιούχο, και θα επιβαρύνει περαιτέρω τους πολίτες από την αύξηση των διοδίων.

Οι υπό παραχώρηση οδικές υποδομές της Εγνατίας Οδού έχουν χρηματοδοτηθεί πλήρως, είναι ήδη κατασκευασμένες, και δεν υφίσταται ουδεμία τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της παραχώρησής τους με οικονομικούς ή/και τεχνικούς όρους.

Η κατασκευή νέων σταθμών διοδίων, ενόψει της σχεδιαζόμενης παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου, αποτελεί σπατάλη δημόσιων πόρων. Η ανάλωση πόρων από τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας για την κατασκευή σταθμών διοδίων σε βάρος των διατυπωμένων αναγκών συντήρησης, και δεδομένης της έλλειψης κονδυλίων από το ΠΔΕ, λειτουργεί εις βάρος των χρηστών του αυτοκινητόδρομου καθώς μειώνει το επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους συναδέλφους που έχουν θέσεις ευθύνης σχετικές με τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου.

Περαιτέρω, οι Εργαζόμενοι της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είμαστε αντίθετοι στους σχεδιασμούς κατασκευής δέκα νέων Σταθμών Διοδίων, με αποτέλεσμα, εφόσον κατασκευαστούν, να λειτουργούν επί του αυτοκινητόδρομου 18 μετωπικοί σταθμοί διοδίων έναντι των 8 σήμερα.

Αντί της κατασκευής των νέων σταθμών διοδίων, ζητούμε τον ορθολογικό σχεδιασμό του συστήματος διοδίων και την άμεση έναρξη εγκατάστασης και λειτουργία εντός του 2017, ενός ολοκληρωμένου αναλογικού συστήματος διοδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 6686/14.11.2014, με διατήρηση του ύψους της χρέωσης σε επίπεδο κοινωνικά αποδεκτό, και παράλληλη παροχή εκπτωτικών πακέτων σε συχνούς ή/και επαγγελματίες χρήστες.

Ως αντίδραση σε όλα τα παραπάνω ο ΣΕΤΕΟ αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης Απεργίας για την Τρίτη 7.3.2017, ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού «Εγνατία Οδός: Κατασκευή Σταθμού Διοδίων Θεσσαλονίκης επί της Εγνατίας Οδού (8.2)», ζητώντας την ακύρωση των σχεδιασμών παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και την άμεση εγκατάσταση εντός του 2017 ενός καθολικού ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων».