Ρηματική Διακοίνωση επιδόθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια προς τις Αρχές της Βουλγαρίας, λόγω αύξησης της στάθμης των υδάτων των ποταμών Έβρου – Άρδα – Ερυθροποτάμου από μεγάλες ποσότητες νερού που εισέρχονται από την όμορη χώρα (ποταμούς Τούντζα, Έβρο, Φράγμα Ιβαήλοβγκραντ), λόγω βροχοπτώσεων.

Ταυτόχρονα, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Έβρου, παρακαλεί:

  1. Οι Δήμαρχοι όπως ενημερώσουν άμεσα τους κατοίκους των περιοχών τους (Γεωργούς – Κτηνοτρόφους – Αλιείς – Κυνηγούς κ.λπ.):
    -Να μη πλησιάζουν τους ποταμούς Έβρο, Άρδα, Ερυθροπόταμο και τα αναχώματα αυτών (επικίνδυνες περιοχές).
    -Να απομακρύνουν έγκαιρα, μηχανήματα και εργαλεία τους από τις επικίνδυνες περιοχές.
    -Οι Δήμοι να συνεργάζονται με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, εάν απαιτηθεί, για άμεση επέμβαση – παρέμβαση με μέσα και προσωπικό.
  2.  Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας όπως ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους που διατηρούν εκτροφές πλησίον των ποταμών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου, για την επικείμενη αύξηση των υδάτων. Παρακαλούνται επίσης οι κτηνοτρόφοι να επισκέπτονται ανά τακτά διαστήματα τις εκτροφές τους και επιπλέον να είναι σε επαφή με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αλεξ/πολης και Ορεστιάδας για πιθανή εκκένωση των κτηνοτροφικών μονάδων.
  3. Η Δ/νση τεχνικών έργων Έβρου όπως διαθέσει προσωπικό και μέσα για την έγκαιρη επίβλεψη/επιτήρηση των αναχωμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων. Να ενημερώσει επίσης τους ΓΟΕΒ για τη λήψη προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους (Αρδευτικά Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λπ.).
  4. Η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/3, ο ΕΓ – XVI M/K MΠ – 50 ΜΗΧ. ΤΑΞ. ΠΕΖ να θέσει σε εφαρμογή τα σχέδια για την διαχείριση αύξησης υδάτων στην λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων”.