Ελέγχους ταχείας ανίχνευσης COVID-19 (rapid tests) σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα διενεργηθούν με πρωτοβουλία του Δήμου Κομοτηνής, από Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΟΔΥ.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην παλιά Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής (πλατεία ΧΕΝ), στις 13, 14 και 15 Ιανουαρίου, κατά τις ώρες 13:00-15:00.