Όγκοι νερού διατρέχουν τον οικισμό Τσιφλίκι του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών.

Σε κίνδυνο βρίσκονται πολλά σπίτια όπως αναφέρουν οι κάτοικοι.