Στο Πρωτοκκλήσι του Δήμου Σουφλίου Έβρου το νερό έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια ενώ η πρόσβαση στη γέφυρα αποκλείστηκε!

Η κατάσταση σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων είναι πρωτοφανής!

φωτό: Καιρικά Νέα Θράκης