“Φουσκωμένα” είναι όλα τα ποτάμια στο νομό Ροδόπης λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης από εχθές.

Τα νερά υπερπηδούν τις κοίτες και χύνονται σε δρόμους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Οι εικόνες του ποταμού Λίσσου (Φιλιουρή) στο ύψος της Αρίσβης προς Σάπες, των Καιρικών Νέων Θράκης, είναι χαρακτηριστικές.