Σε λειτουργία τέθηκε η νέα υδρευτική γεώτρηση στο Γλυκονέρι του Δήμου Ιάσμου. Η σύνδεση του έργου πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό του αρμοδίου Αντιδημάρχου Μουμίν Μουμίν.

Η νέα υδρευτική γεώτρηση αναμένεται να ενισχύσει το παρεχόμενο υδατικό δυναμικό για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης και να εμπλουτίσει την επάρκεια πόσιμου νερού στην περιοχή.