Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας της Π.Ε. Αττικής, στους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης, στις Τοπικές Κοινότητες Στροφής, Νέδας, Αγιοχωρίου και Ήπιου του Δήμου Αρριαννών της Π.Ε. Ροδόπης, καθώς και στη νήσο Κάλυμνο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, κατόπιν σχετικής εισήγησης και ομόφωνης σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι του Κορωνοϊού Covid-19, έχοντας υπ’ όψη τα ευρήματα, την ηλικιακή διαστρωμάτωση των κατοίκων, τα αποτελέσματα των τεστ και των δεδομένων της ιχνηλάτησης, και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, παρατείνεται η ισχύς των κάτωθι περιοριστικών μέτρων:

  • Απαγόρευση μετακίνησης εκτός των ορίων των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας της Π.Ε. Αττικής, των Δήμων Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης, των Τ.Κ. Στροφής, Νέδας, Αγιοχωρίου και Ήπιου του Δήμου Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης, καθώς και εκτός της νήσου Καλύμνου, εξαιρουμένης της μετακίνησης για λόγους υγείας.
  • Από τις 18:00 έως τις 05:00 απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης πολιτών, εξαιρουμένων των εργαζομένων οι οποίοι θα μπορούν μόνο να μετακινούνται από την οικία τους προς την εργασία τους και αντιστρόφως με αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους.
  • Αναστολή πραγματοποίησης θρησκευτικών τελετών.
  • Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων (λιανεμπορίου, κ.λπ.).

Επίσης προβλέπεται:

  • Η λήψη μέριμνας από τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, και Νοτίου Αιγαίου, για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων, και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.
  • Η λήψη μέριμνας των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Νοτίου Αιγαίου, για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί
  • Η επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Νοτίου Αιγαίου, για την τήρηση του κατ’ οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων

Τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν από τη Δευτέρα 11-01-2021 και ώρα 06:00 μέχρι και τη Δευτέρα 18-01-2021 οπότε και θα συνεδριάσει η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορωνοϊού Covid-19 για την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων.