Το “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Κομοτηνής, σε ρόλο κινητής βιβλιοθήκης!
Μια καινοτόμος πρωτοβουλία του Δήμου Κομοτηνής.
Ο περιορισμός των μετακινήσεων δεν μπορεί να περιορίσει την επιθυμία για διάβασμα…
Τούτου δοθέντος, και αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των ωφελούμενων του “Βοήθεια στο Σπίτι”, οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας αναλαμβάνουν σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής να παραδίδουν κατ’ οίκον βιβλία στους ηλικιωμένους.
Δείτε εδώ τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο Βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής, και θυμηθείτε εδώ τον τρόπο λειτουργία της εν μέσω του lockdown.