(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΝΚΟΜΟΤΙΝΙ.NEWS)

Ευχαριστήρια ανακοίνωση Γηροκομείου Κομοτηνής / Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωµένων του Χριστιανικού Συλλόγου Ορθοδοξία:

“Ἡ Διοίκηση, οἱ ἐργαζόμενοι καί οἱ τρόφιμοι τῆς Μονάδας Φροντίδας Ἡλικιωμένων τοῦ Χριστιανικοῦ Συλλόγου Ὁρθοδοξία (Γηροκομείο) Κομοτηνῆς, βαθύτατα συγκινημένοι ἀπό τήν ἄμεση καί πρόθυμη
ἀνταπόκριση ὅλης τῆς Κοινωνίας τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς, ἐκφράζουν πρός ὅλους βαθύτατες εὐχαριστίες. Εἰδικότερα εὐχαριστοῦν:

 1. Τον ἀπόδημο συμπολίτη μας κύριος Θεοφάνη Γεωργίου Θεοφάνους, ὁμότιμο Καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA (UCSB), Πρόεδρο τῶν Ἑταιρειῶν «Theofanous & Co Inc» καί «Extreme Multiphase Simulations Inc» για την προσφορά 5.000 δολλαρίων.
 2. Τόν κύριο Εὐάγγελο Βαρζόπουλο γιά τήν προσφορά 50€ ἀντί στεφάνου εἰς μνήμην Ἰωάννου Κοσμίδη.
 3. Τήν κυρία Εὐγενία Ρούσου γιά τήν προσφορά 150€ εἰς μνήμην Σοφίας καί Γεωργίου Λαδόπουλου καί Ἀναστασίας Γραμμενίδου.
 4. Τή «Λέσχη LIONS ΟΡΦΕΑΣ» Κομοτηνῆς γιά τήν προσφορά 200€ ἀντί στεφάνου εἰς μνήμην Ἰωάννου Κοσμίδη.
 5. Τή ΔΕEΠ Ροδόπης ΝΔ γιά τήν προσφορά 50€ ἀντί στεφάνου εἰς μνήμην Σοφίας Παπαναστασίου.
 6. Τό 6ο Δημοτικό Σχολεῖο Κομοτηνῆς γιά τήν προσφορά 120€ ἀντί στεφάνου εἰς μνήμην Χρύσας Κορδοκονίδου.
 7. Τόν κύριο Γεώργιο Κεραμιτσή γιά τήν προσφορά 50€ ἀντί στεφάνου εἰς μνήμην Ἐλισσάβετ Κεραμιτζή.
 8. Τόν κύριο Μανώλη Μάγγα γιά τήν προσφορά 100€ γιά οἰκονομική ἐνίσχυση.
 9. Τήν κυρία Σταυρούλα Μάντη γιά τήν προσφορά 300€ εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἐλευθερίου.
 10. Τόν κύριο Εὐάγγελο Μπλοῦχο γιά τήν προσφορά 100€ γιά οἰκονομική ἐνίσχυση.
 11. Τήν κυρία Σταματία Μουταφίδου γιά τήν προσφορά 200€ ὑπέρ ὑγείας.
 12. Τίς κυρίες Ἀσπασία καί Ἀγγελική Βακιάνη γιά τήν προσφορά 200€ εἰς μνήμην Θωμᾶ, Αἰκατερίνης καί Ἄνθιμου Βακιάνη”.

e372b7e3 agios minas 4