Έργα που θα διευκολύνουν την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες (όπως ηλικιωμένοι και έγκυες), σε πλαζ της Μαρώνειας, θα υλοποιήσει ο Δήμος Μαρώνειας-Σαπών.

Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η έγκριση υποβολής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” (ΕΠΑΝΕΚ) πρότασης χρηματοδότησης του του έργου “Δημιουργία προσβάσιμων ολοκληρωμένων θαλάσσιων, τουριστικών προορισμών”, που αφορά στη δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών μη μόνιμων υποδομών για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σε επιλεγμένες θέσεις των ακτών κολύμβησης στον Δήμο Μαρωνείας–Σαπών.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί την εγκατάσταση τριών μηχανισμών Seatrac στις παραλίες της περιοχής, σε σημεία τα οποία θα προτείνει ο Σύλλογος ΑμεΑ Ροδόπης, που ευχαριστεί τον Δήμαρχο Μαρώνειας-Σαπών Ντίνο Χαριτόπουλο, με τον οποίο βρίσκεται σε γόνιμη επαφή.

Υπενθυμίζεται οτι κατά την ίδια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του, ο Δήμος Μαρώνειας-Σαπών προχώρησε στην αποδοχή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για το  έργο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες“.