Ποδαρικό με ολική καραντίνα έκανε στην κοινότητα Στροφής του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης το 2021, μετά από τα επιδημιολογικά δεδομένα που ενέσκηψαν με τα 25 θετικά δείγματα σε 102 ελέγχους κατοίκων για covid-19.

Συγκεκριμένα, μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου:

  • Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της κοινότητας, εξαιρουμένης της μετακίνησης για λόγους υγείας
  • Απαγορεύεται από τις 18:00 έως τις 05:00 οποιαδήποτε μετακίνηση εντός της κοινότητας.
  • Αναστέλλονται όλες οι θρησκευτικές τελετές.
  • Αναστέλλεται η λειτουργία των καταστημάτων και των λαϊκών αγορών.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Δήμος Αρριαννών μεριμνούν για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τροφίμων, φαρμάκων, κ.ά.) και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις ατόμων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.

Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι σε ετοιμότητας συνδρομής με προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί.

Την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας για την τήρηση του κατ’ οίκον και γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων, έχει αναλάβει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.