Μέχρι τις 31η Μαρτίου 2021 παρατείνει η ΔΕΗ την προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για το Αγροτικό Τιμολόγιο, η οποία έληξε σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η ΔΕΗ, εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία για την εκκαθάριση του Μητρώου των δικαιούχων του Αγροτικού τιμολογίου, ξεκίνησε τη διαδικασία από το 2014.

Η ΔΕΗ καλεί εκ νέου τους αγρότες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους προς την εταιρεία, ειδικά εκείνους που για οποιονδήποτε λόγο έχουν διακόψει την αγροτική τους δραστηριότητα και συνεχίζουν παράτυπα να απολαμβάνουν τα προνόμια του αγροτικού τιμολογίου.