Εργασίες εκρίζωσης πρέμνων (το τμήμα του κορμού που απομένει πάνω από το έδαφος μετά το κόψιμο του δέντρου), πραγματοποιεί η Δημοτική Αρχή δια του Τμήματος Πρασίνου, σε πεζοδρόμια, πλατείες, παιδικές χαρές, σχολεία, στο θερινό θέατρο, στο πάρκο Αγίας Παρασκευής και στο πάρκο της Περιφέρειας. Η εκρίζωση του εναπομείναντος τμήματος του κορμού γίνεται με σκοπό τη λειτουργικότερη χρήση των συγκεκριμένων χώρων καθώς επίσης την αναβάθμιση των χώρων πρασίνου στην προοπτική της αύξησης του αστικού πρασίνου στον ∆ήµο Κομοτηνής. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στις παιδικές χαρές που βρίσκονται στη διαδικασία πιστοποίησης, είναι μια απαραίτητη διαδικασία καθώς είναι χώροι αναψυχής παιδιών και δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλειά τους τις ώρες του παιχνιδιού.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκρίζωσης θα ακολουθήσει φύτευση, υποστύλωση και προστασία νέων δένδρων, για να παρέχουν σκίαση τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και να βελτιωθεί η αισθητική της πόλης.

ca1477cc chenΗ παρουσία των πρέμνων σε αρκετά σημεία οφείλεται στην ξήρανση δέντρων που προκλήθηκε από διάφορες ασθένειες αλλά και από τη φυσιολογική γήρανσή τους. Επιπλέον οφείλεται στην εκτέλεση τεχνικών έργων αλλά και την υποχρεωτική κοπή τους εξ αιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που οδήγησαν σε πτώση τους.

3e01253e plateia exintari 1Ο σχεδιασμός για τις εκριζώσεις και η επίβλεψη του έργου γίνεται από το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής, και από τις αρχές του 2021 θα ξεκινήσουν οι φυτεύσεις νέων δεντρυλλίων σε δρόμους όπως η Υψηλάντου αλλά και σε παιδικές χαρές και πλατείες προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση.

9c70f9a5 ypsilantoy 2Τα παραπάνω πρέμνα προήλθαν κυρίως μετά την κοπή δέντρων για τα οποία εκδόθηκαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις καθώς δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Όλα τα άχρηστα υλικά που παράγονται από τις εκριζώσεις μεταφέρονται  σε χώρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

455cc0a5 ypsilantoy ekrizosi