Η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας (ΔΕΜΠ) Κομοτηνής κατόπιν αποδοχής αιτημάτων για παροχή βοήθειας σε μαθητές και μαθήτριες που είχαν ανάγκη από τάμπλετ για παρακολούθηση των μαθημάτων τους μέσω τηλεκπαίδευσης, δώρισε στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού έργου της, ακόμα 35 τέτοιες συσκευές.

Ακόμη, η ΔΕΜΠ Κομοτηνής ως νόμιμος εκπρόσωπος των Μουσουλμανικών Κοιμητηρίων της πόλης, κατόπιν υλοτομίας επικίνδυνων και ηλικιωμένων δέντρων στο Μουσουλμανικό Κοιμητήριο Γιεντζέ, πραγματοποίησε εργασίες καθαριότητας και καλλωπισμού του χώρου με φύτευση δενδρυλλίων και περίφραξη με σιδερένια κάγκελα, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες εργασίες στον χώρο.

Επίσης, κατόπιν αιτήματος κατοίκων, τοποθετήθηκαν τρεις σιδερένιοι στύλοι με φωτοβολταϊκούς λαμπτήρες για τον φωτισμό κατά τη διάρκεια νύχτας, του διαδρόμου που βρίσκεται στη μέση του Μουσουλμανικού Νεκροτφείου Μέστανλη, ενώ υπάρχουν σχετικές μελέτες και για τα άλλα Μουσουλμανικά Νεκροταφεία.