Ο Δήμος Ιάσμου υλοποιώντας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020», την Πράξη με τίτλο «Πολιτικές βελτίωσης προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες περιοχές / Ο υγιής δρόμος / The Healthy Municipality», προμηθεύτηκε νέο ιατροτεχνικό εξοπλισμό αξίας 50.000 € για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ιάσμου.

Πρόκειται για σύγχρονο ιατροτεχνικό εξοπλισμό ο οποίος καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ιάσμου, παρέχοντας αφενός στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τα απαραίτητα μέσα για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της δημόσιας υγείας, και αφετέρου στους δημότες περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες υγείας.

Ο εξοπλισμός αναλυτικά περιλαμβάνει:

 • Τρεις εξεταστικές έδρες.
 • Μία πολυθρόνα αιμοληψίας.
 • Δύο μηχανικούς ζυγούς.
 • Δύο εξεταστικούς φωτισμούς.
 • Δύο αναστημόμετρα.
 • Δύο παιδιατρικά στηθοσκόπια.
 • Δύο στηθοσκόπια ενηλίκων.
 • Τέσσερα καρδιολογικά στηθοσκόπια.
 • Έναν αναλυτή αερίων αίματος.
 • Έναν σπυρομετρητή.
 • Μία αναρρόφηση.
 • Δύο τροχήλατα σκαμπό.
 • Δύο δίσκαλα.
 • Ένα δερματοπτυχόμετρο.
 • Έναν φορητό λιπομετρητή.
 • Μία συσκευή ανίχνευσης φλεβών.
 • Έναν φωτιζόμενο πίνακα οπτομετρίας για παιδιά.
 • Ένα ασύρματο καρδιολογικό εργαστήριο i-Health.
 • Ένα Holter πίεσης.
 • Δύο μηχανικούς βρεφοζυγούς.
 • Ένα φορείο.
 • Δεκαπέντε διαγνωστικούς φακούς.
 • Πέντε ανάβαθρα κρεβατιού.
 • Πέντε οξύμετρα δακτύλου.
 • Δύο σετ ωτοσκοπίου.
 • Δύο σετ οφθαλμοσκόπιου.
 • Δύο σετ λαρυγγοσκόπιου.
 • Δύο νεφελοποιητές.
 • Έναν κλίβανο αποστείρωσης.
 • Τρία τροχήλατα στατώ ορών.
 • Έναν απινιδωτή.
 • Έναν φυγόκεντρο.
 • Δύο καρδιογράφους.
 • Επτά πιεσόμετρα.
 • Έναν φορητό απινιδωτή.
 • Ένα εξεταστικό φορείο.
 • Ένα φορείο μεταφοράς.

Ακόμη, το έργο, με τον σχεδιασμό και την εισαγωγή πολιτικών πρόληψης σε επίπεδο Δήμων στις απομακρυσμένες διασυνοριακές περιοχές, εστιάζει, εκτός από την προμήθεια νέου σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, και σε δράσεις που προωθούν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης με προστιθέμενη αξία, όπως:

 • ψηφιακή βάση δεδομένων σε κάθε περιοχή με κάρτες ασθενών και σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης.
 • ψηφιακή πλατφόρμα υγείας στους Δήμους σε κάθε περιοχή.
 • ψηφιακή δικτύωση των τοπικών δομών υγείας.

Όλες οι δράσεις είναι σχεδιασμένες με κοινή μεθοδολογία.

Στο έργο συμμετέχουν εννέα εταίροι από από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία με σημαντική εμπειρία στο χώρο της διασυνοριακής συνεργασίας:

 • Η Αναπτυξιακή Ροδόπης, Επικεφαλής εταίρος (Ελλάδα).
 • Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Οικονομικών-
  Τομέας Οικονομικών Υγείας (Ελλάδα).
 • Ο Δήμος Αρριανών (Ελλάδα).
 • Ο Δήμος Ιάσμου (Ελλάδα).
 • Η Εταιρεία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (Ελλάδα).
 • Η Περιφερειακή Δ/νση Υγείας Χάσκοβο (Βουλγαρία).
 • Η ΠΕΔ Σμόλιαν (Ένωση Δήμων «ΡΟΔΟΠΗ», Βουλγαρία).
 • Ο Δήμος Krumovgrad (Βουλγαρία).
 • Ο Δήμος Momchilgrad (Βουλγαρία).

“Οι εταίροι του έργου, ο πληθυσμός της περιοχής, ο δημόσιος τομέας υγείας, οι τοπικές κοινότητες, καθώς και άλλοι Δήμοι από ολόκληρη την περιοχή του Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία, θα επωφεληθούν από την υλοποίησή του”, σημειώνει ο δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν.