Το Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομοτηνής ενημερώνει τους εργαζομένους ότι:

“Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων και υπολογίζεται ως εξής:

Οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα, δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Για όσους συναδέλφους, η εργασιακή τους σχέση τέθηκε σε αναστολή, οποτεδήποτε στο χρονικό διάστημα από 1/5/2020 μέχρι και 31/12/2020, δικαιούνται από τον εργοδότη μέρος του Δώρου Χριστουγέννων, ανάλογο του χρόνου διάρκειας της εργασιακής τους σχέσης στο χρονικό διάστημα από 1/5/2020 έως και 31/12/2020,  χωρίς να υπολογίζονται τα διαστήματα της αναστολής και συγχρόνως  για το χρονικό διάστημα που η εργασιακή τους σχέση ήταν σε αναστολή, δικαιούνται αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων από το κράτος.

Βάση όμως υπολογισμού της αναλογίας αυτής, όσον αφορά το μέρος Δώρου που είναι να καταβάλλει το κράτος, είναι το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534,00 € για καθέναν από τους μήνες Μάιο έως και Οκτώβριο 2020, 800,00 € για τον μήνα Νοέμβριο 2020 και 534,00 € για τον μήνα Δεκέμβριο του 2020) και όχι ο πραγματικά καταβαλλόμενος μισθός του εργαζόμενου.

Το μέρος του Δώρου Χριστουγέννων 2020 που υποχρεούται να καταβάλλει στους εργαζόμενους ο εργοδότης πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου. Όσο για το μέρος που είναι να καταβληθεί από το κράτος, με εξαγγελίες της η κυβέρνηση λέει ότι θα καταβληθεί μέχρι 21η Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, από τους εργοδότες οι εργαζόμενοι να ενημερώσουν το σωματείο τους για να προβούν από κοινού στις προβλεπόμενες ενέργειες. Τονίζουμε πως η μη καταβολή του Δώρου υπόκειται σε άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Να μην τολμήσει κράτος και εργοδοσία να εκμεταλλευτούν την περίοδο της πανδημίας για να «ξεμπερδέψουν» με το κατεκτημένο δικαίωμα των εργαζομένων, το Δώρο Χριστουγέννων. Χρήματα βέβαια τα οποία έχουμε δουλέψει και με το παραπάνω και δεν μας χαρίζονται!”.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή καταγγελία εργοδοτικής αυθαιρεσίας η ΕΝΙΔΥΚ καλεί τους εργαζομένους να επικοινωνήσουν με το 6984478743.