Επιχορηγήσεις ύψους 46.649.143,5 ευρώ σε είκοσι Δήμους της χώρας και σε τρία Νομικά Πρόσωπα Δήμων, για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενέκρινε o Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο Δήμος Ιάσμου για τις ανάγκες ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του οποίου θα εκταμιευτούν 233.760,66 €.