Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», εντάχθηκε το έργο ανακαίνισης και κατασκευής προσθήκης επέκτασης στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.260.474,84 € και οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, ενώ ως χρόνος ολοκλήρωσης ορίστηκε η 31/12/2019.

«Η Περιφέρεια δίνει προτεραιότητα στη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των νέων της περιοχής μας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Παυλίδης.