Κομοτηνή | Μαθητές και καθηγητές από σχολεία της Γαλλίας και της Πορτογαλίας θα φιλοξενήσει το Μουσικό Σχολείο

Κομοτηνή | Μαθητές και καθηγητές από σχολεία της Γαλλίας και της Πορτογαλίας θα φιλοξενήσει το Μουσικό Σχολείο

Στο έργο Erasmus+ S.M.I.L.E.S. (Sound/Science, Music Innovation/Inclusion Learning in Education & Sports) όπου εφαρμόζεται η μέθοδος STEM στη προσέγγιση των δράσεων και έχει ως βασική προτεραιότητα την ένταξη και διαφορετικότητα σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, συμμετέχει το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής.

astikakomotinis

Το Μεγαλείο του Μυστηρίου της Ιεροσύνης

Το Μεγαλείο του Μυστηρίου της Ιεροσύνης

Ἡ Ἱ­ε­ρω­σύ­νη εἶ­ναι χά­ρη· εἶ­ναι ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή δω­ρε­ά· εἶ­ναι ἁ­γι­ο­τρι­α­δι­κός τό­κος∙ καί μα­κά­ρι­ο τό σπί­τι πού γί­νε­ται ΘΡΟ­ΝΟΣ γι­ά νά κα­τα­σκη­νώ­σει τό­σος πλοῦ­τος, καί ΜΗ­ΤΡΑ γι­ά νά φι­λο­ξε­νή­σει τό με­γα­λεῖ­ο της.