Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης “Ρωμαϊκή Κομοτηνή”, και Αρχαιολογική Συνάντηση

Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης "Ρωμαϊκή Κομοτηνή", και Αρχαιολογική Συνάντηση

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης οργανώνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής διημερίδα στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ 2014-2020 έργου «Οργάνωση και προετοιμασία επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής – Δημιουργία περιοδικής έκθεσης “Ρωμαϊκή Κομοτηνή”».

Συμμετοχή της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης ΑΜ-Θ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ND&SB

Συμμετοχή της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης ΑΜ-Θ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ND&SB

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης συμμετείχε στο Ιάσιο της Ρουμανίας, στην εναρκτήρια συνάντηση του Σχεδίου ERASMUS+ με τίτλο “Η Νευροαπόκλιση και ο κίνδυνος του σχολικού εκφοβισμού – NB&SB“.