“Πράσινο φως” απ’ την Εισαγγελία για ακινητοποίηση με “καρφιά”, των αυτοκινήτων διακινητών παράνομων μεταναστών

"Πράσινο φως" απ’ την Εισαγγελία για ακινητοποίηση με "καρφιά", των αυτοκινήτων διακινητών παράνομων μεταναστών

“Η χρήση της έσχατης λύσης μηχανικών μέσων πρόκλησης ζημίας στα ελαστικά, προς επίτευξη αναγκαστικής ακινητοποίησής τους, κρίνεται σύννομη, επιτρεπτή και κατά περίπτωση επιβεβλημένη”.