Το Μήνυμα της Κυριακής: Ο Θεός είναι ο αυξάνων

Το Μήνυμα της Κυριακής: Ο Θεός είναι ο αυξάνων

Τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἔργο ἑνότητος. Ἑνοποίησε στό πρόσωπό Του τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό, τούς ἀγγέλους μέ τούς ἀνθρώπους, τό κτιστό μέ τό ἄκτιστο. Μέ τό Βάπτισμα καί τήν Θεία Εὐχαριστία μᾶς συνάγει ὅλους στό σῶμα Του.

Αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής | Αποτροπή ή κατευνασμός;

Αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής | Αποτροπή ή κατευνασμός;

Μια πιθανή ελληνική στροφή από την «αποτροπή» προς τον «κατευνασμό», θέτει σε κίνδυνο την ελληνική κυριαρχία αφού μια πιθανή συζήτηση και επί του θέματος της αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου όπως διατείνεται η Άγκυρα, θα είναι οδυνηρή για όλο τον Ελληνισμό.