Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει και είναι οικονομικός

Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει και είναι οικονομικός

Η πληθωριστική κρίση εμπιστοσύνης θα χρησιμοποιηθεί για να ωθήσει τους ανθρώπους σε ένα ψηφιακό σύστημα που δεν έχει ιδιωτικό απόρρητο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τους ελέγχει, στερώντας τους την πρόσβαση σε αυτό αν δεν υπακούν στις εντολές της Παγκόσμιας Τάξης Πραγμάτων,

astikakomotinis