Πνευματικός, Ηλεκτρονικός & Εργασιακός Αθλητισμός στο νέο Ν/Σ του Υφυπ. Αθλητισμού

Πνευματικός, Ηλεκτρονικός & Εργασιακός Αθλητισμός στο νέο Ν/Σ του Υφυπ. Αθλητισμού

Αυγενάκης: «Το παρόν σχέδιο νόμου πραγματεύεται και ρυθμίζει για πρώτη φορά θέματα που έως τώρα δεν είχαν τύχει θεσμικής αντιμετώπισης. Διαμορφώνουμε το μέλλον του αθλητισμού ρυθμίζοντας πεδία που παρέμεναν στη θεσμική αφάνεια και αναγνωρίζοντας νέα πεδία στην εξελισσόμενη δυναμική του αθλητισμού».