Δήμος Κομοτηνής: Υπογράφηκε η νέα σύμβαση προμήθειας τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Δήμος Κομοτηνής: Υπογράφηκε η νέα σύμβαση προμήθειας τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Στόχος του Προγράμματος ΤΕΒΑ είναι η ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας, η κοινωνική συνοχή, η ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και η εξάλειψη της φτώχειας.

astikakomotinis