Ημερήσιο Αρχείο: 13/06/2021

Σημαντική συνάντηση της ΔΕΜΠ Κομοτηνής με σημαίνον στέλεχος των Ηνωμένων Αραβικών...

0
"Περιγράψαμε τον τρόπο συμβίωσης μουσουλμάνων και χριστιανών που διαχρονικά έχει αποτρέψει την εμφάνιση ακραίων και ριζοσπαστικών στοιχείων", δήλωσε ο Σελήμ Ισά.