Ημερήσιο Αρχείο: 05/10/2020

[VID+PICS] “Ο κορωνοϊός χτυπάει στην καρδιά” – Ενημερωτική δράση του Συλλόγου...

0
"Ο κορωνοϊός χτυπάει στην καρδιά χωρίς να υπολογίζει ηλικία".