Έτσι μπορείτε να απευθυνθείτε στον Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Έτσι μπορείτε να απευθυνθείτε στον Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Με την παραλαβή της καταγγελίας, ο Συμπαραστάτης, το αργότερο εντός τριάντα ημερών θα κοινοποιήσει την απάντησή του στον πολίτη ή στην επιχείρηση για την πορεία της υπόθεσης.

astikakomotinis