Ημερήσιο Αρχείο: 09/06/2019

"Για το μέλλον της Ελλάδας πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε ευθύνη".
Όλα τα μοντέλα πρόγνωσης καιρού συγκλίνουν στο ότι έρχεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας... 
Έκλεβαν ρεύμα έχοντας παραβιάσει τους μετρητές τους.
Ο Γ. Τραγάκης εκτός από την κόρη του, έχει διορίσει στη Βουλή και τον γαμπρός και τη νύφη του.
Ο Στάθης Γιαννακίδης αναφέρθηκε στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική που έχει χαράξει η κυβέρνηση.
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ενδιαφέροντος για τις νέες ειδικότητες του Δημόσιου ΙΕΚ Κομοτηνής.