Ημερήσιο Αρχείο: 17/05/2019

Εμπιστεύονται και στηρίζουν Χαριτόπουλο οι πόντιοι πρόσφυγες στις Σάπες.
Από τον Σύλλογο Θρακών Αργολίδας «Η Θράκη».