Ημερήσιο Αρχείο: 20/04/2019

Μια σημαντική προσθήκη στον συνδυασμό του υποψηφίου Δημάρχου Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνη.
Οι 7 στους 10 βρίζουν τους άλλους οδηγούς, ενώ σχεδόν οι μισοί δε δένουν τη ζώνη ασφαλείας