Ημερήσιο Αρχείο: 08/01/2019

Διάθεση πιστώσεων από το Υπουργείο Έρευνας και Θρησκευμάτων για την πρόσληψη 258 ψυχολόγων στα δημοτικά σχολεία
Γιορτινή βραδιά στο καφενείο του Γιάννη Κιλτσίκη με την ευκαιρία της ονομαστικής του εορτής.
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δημοσίευσε την 3η Τακτική Τριμηνιαία Ενημέρωση Προόδου Εργασιών της «Πρωτοβουλίας για την Υγεία»